İletişim +90 312 340 06 76
Denetim Kurulu
Kazım Kabadayı
Denetim Kurulu Asil Üye
Abdullah Ankara
Denetim Kurlu Asil Üye
Ali Akyel
Denetim Kurul Asil Üye
Şerefe Demirkayık
Denetim Kurulu Yedek Üye
Hüseyin ***
Denetim Kurulu Yedek Üye
Kadir Yıldırım
Denetim Kurulu Yedek Üye